Home Tin tức
09 Tháng Mười Hai

Giữa cái lạnh của mùa đông, các CBCNV vẫn đang miệt mài, hăng say làm việc

Central Pield - 219 Trung Kính. Công ty cổ phần xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh. (30 tầng) (3)

Dự án Central Field – 219 Trung Kính, Cầu Giấy

 Central Pield - 219 Trung Kính. Công ty cổ phần xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh. (30 tầng) (5)

Không khí làm việc CBCNV giữa tiết trời lạnh của Hà Nội

Created by: NCVietnam