Home Tin tức
13 Tháng Mười Một

736m3 bê tông – 06 giờ và khối bê tông ấn tượng cho mở đầu tháng 11 trong thời điểm ảnh hưởng dịch Covid.

Ngày 08/11/2020 vừa qua CKP hoàn thành khối đổ dầm sàn chuyển bê tông tại tầng 7 Công trình chung cư GP Tower – Phạm Văn Đồng. Sau 06 giờ thi công, cùng với sự tập trung nhân sự và thiết bị, bản lĩnh và kinh nghiệm của mình, hơn 10 CBCNV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, hoàn thành 736 m3 khối bê tông. Đây không phải là khối lượng bê tông lớn nhất tại CKP từ trước đến nay, tuy nhiên trong thời kì kinh tế khó khăn chịu ảnh hưởng của đại dịch covid vừa qua, thì có lẽ đây đã là con số ấn tượng mà CBCNV CKP đã đạt được tại công trình GP Tower – Phạm Văn Đồng mở đầu cho tháng 11/2020.

Sau mẻ đổ dầm sàn chuyển bê tông thành công, tất cả cán bộ GSSX, VHB, VHCPP, CNB, KT TB công ty CKP tại công trình Chung cư GP Tower – Phạm Văn Đồng đã sẵn sàng cho những thách thức mới. Các sàn chuyển các tầng của tòa nhà sẽ tiếp tục được triển khai theo đúng kế hoạch đặt ra.

Một số hình ảnh phần sàn chuyển bơm qua CPP tại tầng 7

Created by: NCVietnam