CKP tự hào khi được tham gia thi công khối đổ sàn chuyển lớn 2.000m3 góp một phần công sức xây dựng công trình dự án Toàn nhà hỗn hợp số 2 Phạm Ngọc Thạch.

Tên dự án: Tòa nhà hỗn hợp - Số 2 Phạm Ngọc Thạch
Chủ đầu tư dự án: Công ty cổ phần rau quả Nông sản
Tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần xây dựng công nghiêp và đô thị Việt Nam.
Tư vấn giám sát: Công ty cổ phần Texo
Nhà thầu chính: Viettrucs
Quy mô dự án: Tòa nhà cao 24 tầng, 5 tầng hầm.

TỔNG QUAN DỰ ÁN T&T CAPELLA SỐ 2 PHẠM NGỌC THẠCH