01 Tháng Một

CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ BƠM BÊ TÔNG, CPP BÊ TÔNG

Trong tương lai, Công ty Cổ phần CKP mong muốn trở thành doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực trong đó sản phẩm mũi nhọn là bơm bê tông, bê tông thương phẩm, vật liệu xây dựng, máy xây dựng, thiết bị công trình. Với năng lực hiện nay, CKP chú trọng vào các sản phẩm mũi nhọn chính :

Dịch vụ bơm bê tông, Cần phân phối bê tông trải dài trên khắp 3 miền Bắc Trung Nam.

– Bơm bê tông theo khối lượng

– Bơm bê tông theo dự án công trình

– Bơm bê tông trọn gói theo tháng

– Bơm bê tông thuê khô theo tháng

Dịch vụ tư vấn, sửa chữa máy bơm bê tông

– Tư vấn lắp đặt máy bơm bê tông, thiết bị bơm bê tông phù hợp với mỗi loại công trình.

– Tư vấn sửa chữa máy bơm bê tông, thiết bị bơm bê tông

– Sửa chữa và lắp đặt mới máy bơm bê tông, thiết bị bơm bê tông

Mua bán máy bơm bê tông và thiết bị bơm bê tông

– Mua bán máy bơm cũ, mới theo nhu cầu của khách hàng

Một số hình ảnh :