CHUNG CƯ IMPERIAL PLAZA

  • Dự án: Chung cư Imperial Plaza.
  • Địa chỉ: Số 360 Đường Giải Phóng – Hà Nội.
  • Diện tích: 3.800 m2.
  • Quy mô: 27-29 tầng.
  • Nhà thầu: Công ty Cổ phần Bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai.
  • gp
    Phối cảnh tổng thể Chung cư Imperial Plaza