CHUNG CƯ ECOLIFE CAPITOL

  • Dự án: Chung cư Ecolife Capitol.
  • Địa chỉ: 58 Lê Văn Lương kéo dài, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
  • Diện tích: 3639 m2.
  • Quy mô: 34 tầng.
  • Nhà thầu: Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 – Xí nghiệp xử lý nền móng và xây lắp.
  • 58-to-huu
    Phối cảnh Chung cư Ecolife Capital – 58 Tố Hữu