CHUNG CƯ ELLIPSE TOWER

  • Dự án: Chung cư Ellipse Tower
  • Địa chỉ: Số 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.
  • Diện tích: gần 1.600 m2.
  • Quy mô: 28 tầng
  • Nhà thầu: Công ty Cổ phần Sông Đà 103 Hà Nội.
  • chung-cu-ellipse-tower-ha-dong-01
    Phối cảnh Chung cư Ellipse Tower Hà Đông