CHUNG CƯ MỸ ĐÌNH PLAZA 2

– Dự án: Chung cư Mỹ Đình Plaza 2
– Địa chỉ: Nguyễn Hoàng – Cầu Giấy – Hà Nội.
– Diện tích: 2.136 m2
– Quy mô: 37 tầng.
–  Nhà thầu: Đội xây dựng số 4- Công ty Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.