CHUNG CƯ N01T1 NGOẠI GIAO ĐOÀN

  • Dự án: Chung cư N01T1 Ngoại Giao Đoàn
  • Địa chỉ: Khu Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
  • Diện tích: 2.430 m2.
  • Quy mô: 29 tầng.
  • Nhà thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng.
  • n01t1
    Phối cảnh Chung cư N01T1 Ngoai Giao Đoàn