CHUNG CƯ N01T8 – NGOẠI GIAO ĐOÀN

  • Dự án: Chung cư N01T8 Ngoại Giao Đoàn.
  • Địa chỉ: N01 Khu Ngoại Giao Đoàn – Xuân Đỉnh – Bắc Từ Liêm – Hà Nội.
  • Diện tích: 1208,9 m2.
  • Quy mô: 39 tầng.
  • Nhà thầu: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Bất động sản Lanmak.
  • chung-cu-n01-t8-ngoai-giao-doan-01
    Phối cảnh Chung cư N01T8 Ngoại Giao Đoàn