CHUNG CƯ N03T2 – NGOẠI GIAO ĐOÀN

  • Dự án: Chung cư N03-T2 Ngoại Giao Đoàn.
  • Địa chỉ: Khu Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
  • Diện tích: 1.525 m2.
  • Quy mô: 33 tầng.
  • Nhà thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bất động sản Lanmak.
  • n03t2
    Phối cảnh Chung cư N03T2 – Ngoại Giao Đoàn