CHUNG CƯ N04B NGOẠI GIAO ĐOÀN

  • Dự án: Chung cư N04B Ngoại Giao Đoàn
  • Địa chỉ: Khu Đoàn Ngoại Giao, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
  • Diện tích: 80.683m2
  • Quy mô: 32 tầng
  • Nhà thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bất động sản Lanmak.
  • chung-cu-n04b-ngoai-giao-doan-01
    Phối cảnh Chung cư N04B Ngoại Giao Đoàn