CHUNG CƯ OCT5A CỔ NHUẾ

  • Dự án: Chung cư OCT5A Cổ Nhuế.
  • Địa chỉ: Lô OCT5 – KĐTMRESCO – Từ Liêm – Hà Nội.
  • Diện tích: 3872 m2.
  • Quy mô: 32 tầng.
  • Nhà thầu: Công ty Cổ phần Constrexim CIC.
  • oct5a-co-nhue
    Phối cảnh Chung cư OCT5A Cổ Nhuế