CHUNG CƯ TÂN VIỆT (TV-TOWER)

  • Dự án: Chung cư Tân Việt (TV-Tower).
  • Địa chỉ: Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội – Đối diện Tân Tây Đô.
  • Diện tích: 1.100 m2.
  • Quy mô: 28 tầng.
  • Nhà thầu: Công ty Cổ phần Sông Đà 1.
  • tv-tower
    Phối cảnh Chung cư Tân Việt Tower