CHUNG CƯ TINCOM PHÁP VÂN

  • Dự án: Chung cư Tincom Pháp Vân
  • Địa chỉ: Đường Trần Thủ Độ, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội.
  • Diện tích: 2.390 m2
  • Quy mô: 30 tầng
  • Nhà thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đông Thịnh Phát.
  • tcpv
    Phối cảnh Chung cư Tincom Pháp Vân