KHU ĐÔ THỊ VĂN GIANG – ECOPARK

  • Dự án: Khu đô thị Văn Giang – Ecopark.
  • Địa chỉ: Khu đô thị Ecopark – Xuân Quan – Văn Giang – Hưng Yên.
  • Diện tích: 9.020 m2.
  • Quy mô: 28 tầng.
  • Nhà thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Uy Nam (Unicons).
  • ecopark
    Phối cảnh dự án Khu đô thị Văn Giang – Ecopark