N04A – NGOẠI GIAO ĐOÀN 1

– Dự án: Khu nhà ở Công vụ và thương mại NO4A Ngoại Giao Đoàn.
– Địa chỉ: Phường Xuân Tảo – Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội.
– Diện tích: 2.545 m2.
– Quy mô: 24 tầng.
– Nhà thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bất động sản Lanmak – chi nhánh số 5.
n04a
Phối cảnh Chung cư N04A Ngoại Giao Đoàn