VINCOM SHOPHOUSE THANH HÓA

  • Dự án: Vincom Shophouse Thanh Hóa.
  • Địa chỉ: Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa.
  • Diện tích: 5.500 m2.
  • Quy mô: 38 tầng.
  • Nhà thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng và ứng dụng công nghiệp Delta V.
  • th
    Phối cảnh dự án Vincom Shophouse Thanh Hóa